Bıography

Samed Ağırbaş

EN

He was born in 1994 in Fatih, Istanbul. He is a graduate of Architecture and Urban Planning
Department and still continues his education at the Faculty of Communication at Istanbul
University. Since the age of 15, he has actively participated in various Turkish and
international NGOs, associations, foundations and platforms as founder, chairman and
member within the framework of youth activities. In this context, he took part in various
activities held within the scope of 2010 European Capital of Culture, and he contributed to the
event as a member of the Field Coordination Team of the Volunteering Program of Istanbul
2010 European Capital of Culture Agency.

In 2011, he established the High School Entrepreneurs Club and signed a protocol with
Istanbul Provincial Directorate of National Education and various public institutions. Within
the scope of the pilot scheme initiated in Istanbul, an Entrepreneurs Club was founded in all
the high schools in Istanbul, and more than 10,804 events were organized within a year.
Following that the success of the project attracted the attention of the Ministry of National
Education, the ministry sent a circular letter to all schools across Turkey to establish an
Entrepreneurs Club. Today, there are more than 3000 Entrepreneurs Club throughout all the
high schools.

Elected as the Chairman of the Youth Assembly of Istanbul Metropolitan Municipality in
2014, Ağırbaş iş also presides over the Youth Assembly of Turkish Union of Municipalities
and Youth Working Group of the World Humanitarian Summit. He played an active role in
the organization of the World Humanitarian Summit in Turkey and organized the Youth Pre-
Forum during the WHS. Being the only Turkish young speaker of the UN-Habitat Summit,
organized in every 20 years by the United Nations, he also took part in various international
events held by the UN, OECD and EU as a speaker and a moderator. He has attended
numerous national and international trainings, researches and seminars; and has been granted
many national and international awards for his active contribution in the fields of youth,
entrepreneurship and education.

In addition to his book titled Gece Gündüz İstanbul (Night and Day Istanbul), published in
English-Turkish, and his academic work titled Osmanlı Mimarisinde Tezyinat (Mimar
Sinan’ın Eserleri), (Decoration in Ottoman Architecture – Works of Architect Sinan), he has
published many articles on youth, city and culture & art. Ağırbaş has a good command of
English.

 

TR

1994 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi.
Aynı zamanda Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü mezunudur.15 yaşından itibaren
özellikle gençlik çalışmaları kapsamında Türkiye ve dünya çapında çeşitli sivil toplum kuruluşları,
dernek, vakıf ve platformlarda aktif olarak kurucu, yönetici ve üye olarak çalışmalarda bulundu.
2010 Avrupa Kültür Başkenti adı altında gerçekleştirilen birçok etkinlikte farklı görevler üstlendi.
Aynı zamanda 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı’nda Saha Koordinasyon
Ekibi Üyeliği yaptı.

2011 yılında Liseli Girişimciler Kulübü adıyla bir gençlik kulübü kurdu ve bu kapsamda
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli kamu kuruluşlarıyla ortak bir protokol imzaladı. Pilot
uygulama olarak başlatılan proje kapsamında İstanbul’da tüm liselerde Girişimcilik Kulüpleri
kuruldu ve İstanbul genelinde 1 yılda 10 bin 804 etkinlik gerçekleştirildi. Başarıya ulaşan
projenin Milli Eğitim Bakanlığı’nın da dikkatini çekmesi üzerine 2012 yılında Bakanlık tarafından
illere gönderilen genelgeyle tüm Türkiye genelindeki okullarda Girişimcilik Kulüpleri kuruldu.
Bugün okullarda sayıları 3 bine yaklaşan Girişimcilik Kulübü bulunmaktadır.

2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı seçilen Ağırbaş, ayrıca
Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi
Gençlik Danışma Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Dünya İnsani Zirvesi’nin
Türkiye’de yapılmasında aktif rol oynamış, Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Forumu’nun
organizasyonunu üstlenmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından 20 yılda bir düzenlenen Habitat
Zirvesi’ne tek Türk genç konuşmacı olarak katılmış, Birleşmiş Milletler, OECD ve AB gibi birçok
uluslararası organizasyonda konuşmacı ve moderatör olarak yer almıştır. Yurt içi ve yurt dışında
sayısız eğitim, araştırma ve sertifika programlarına katılan, ulusal ve uluslararası çeşitli
sertifikalara sahip olan Ağırbaş, gençlik, girişimcilik ve eğitim alanlarında yapmış olduğu
faaliyetlerle ulusal ve uluslararası planda birçok ödüle layık görülmüştür.

Türkçe-İngilizce yayınlanmış Gece Gündüz İstanbul adlı kitabı ve Osmanlı Mimarisinde Tezyinat
(Mimar Sinan’ın Eserleri)
 adıyla yayınlanan akademik çalışması başta olmak üzere gençlik, şehir
ve kültür-sanat konularında birçok makalesi bulunmaktadır. Ağırbaş, iyi derecede İngilizce
bilmektedir.